Referenties

Cultuurverandering bij een internationale bank

Bij een grote internationale bank in Nederland heeft VL Consultants operationeel leiding gegeven aan het corporate contactcenter. De uitdaging bij de bank was het maken van een optimalisatieslag in de processen en het borgen van de veranderingen. Met behulp van de LEAN-methodiek is een cultuur neergezet van continue verbeteren, zodat aanpassingen blijvend effect houden. Daarbij is aandacht besteed aan het opleiden van huidige werknemers en het aantrekken van nieuwe werknemers met dezelfde financiële middelen.

In dit traject waren belangrijke resultaten dat werknemers beschikten over een hogere diversiteit van vaardigheden en kortere inwerktijden. Aan het eind van de opdracht van VL Consultants heeft de samenwerking geleid tot een hogere wendbaarheid, klanttevredenheid en service levels van de afdeling.