Interim management

Veel organisaties worstelen op bepaalde momenten met managementvraagstukken. Afdelingen functioneren niet naar verwachting, er staat een grote verandering op stapel, zittende managers zijn om diverse redenen niet in de gelegenheid hun normale werk uit te voeren of er moet gewerkt worden aan een speciale opdracht. Ook kunnen wij tijdelijk een managers- of teamleiderspositie invullen ter vervanging van een functionaris die afwezig is door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, ziekte of een sabbatical.
Kortom: u heeft behoefte aan de inzet van een tijdelijke professional, wij kunnen hierin voorzien!

De Interim Managers van VL Consultants hebben ervaring in:

  • Algemeen management, tijdelijke waarneming van managementfuncties op diverse niveaus
  • Beleids management, sturing geven aan speciale (beleids)opdrachten
  • Verandermanagement, doorvoeren van nieuwe processen en procedures
  • Crisismanagement, rust brengen in tijden van crisis.